Професійні здібності та їх розвиток

Материалы » Професійні здібності та їх розвиток

Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, які знаходяться на різних ступенях формування, пов'язані з різними галузями практики.

Будь-яка діяльність складна і багатогранна. Вона висуває різні вимоги до психічних і фізичних сил людини. Якщо наявна система властивостей особистості відповідає цим вимогам, то людина здібна успішно і на високому рівні здійснювати діяльність. Якщо такої відповідності немає, то в індивіда виявляється нездібність до даного виду діяльності.

Підручник психології К.К. Платонова дає наступне визначення поняттю "здібність": Здібності — це сукупність таких властивостей особистості, які визначають успішність навчання якої-небудь діяльності й удосконалювання в ній. А.В. Петровський у своєму підручнику по загальній психології дав таке визначення "здібності": Здібності — це такі психологічні особливості людини, від яких залежить успішність набуття знань, умінь, навичок, але які самі до наявності цих знань, навичок і умінь не зводяться.

Спеціальні складні здібності характерні вже не тільки в різній степені, але і взагалі не всім людям. Вони є здібностями до визначених професійних діяльностей, які виникли в процесі історії людської культури. Ці здібності звичайно називають професійними.

Таким чином, найчастіше уявою називають процес створення людиною на основі її попереднього досвіду образів об'єктів, яких вона безпосередньо не сприймала і не сприймає. Або: уява - це необхідний елемент творчої діяльності людини, що виражається в побудові образів продуктів праці, а також забезпечує створення програм поведінки в тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю. Перше з визначень є чіткішим та лаконічнішим.

Здібності — це індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовами успішного здійснення даної діяльності і розходження, що виявляють, у динамці оволодіння необхідними для неї знаннями, уміннями і навичками.


Праксические чувства
К праксическим относятся те чувства, которые связаны со всеми видами практической деятельности человека, делающимися объектами эмоционального отношения. Это чувства, вызываемые деятельностью. Изменением её в ходе работы, её успешностью или неуспешностью, трудностями её осуществления, завершением. Поскольку труд связан с коренными жизне ...

Лабораторные исследования
1. Общий анализ крови: · РОЭ=5мм\ч · Лейкоциты=5.2х109 · Нв=138г\л · Э=3; П\Я=2; С\Я=42; Л=51; М=4 2.Общий анализ мочи · Относительная плотность 1008 · Реакция кислая · Белок 0 · Лейкоциты 1-2 · Плоский эпителий 2-3 3. Серологический анализ крови · RW отрицательно · HBs Ag отрицательно · Anti HCV отрицательно 4. Биохимиче ...

В чем заключается дружба подростков
Храните, о, друзья, храните Ту ж дружбу с тою же душой, То ж к славе сильное стремленье, То ж правде-да, неправде-нет, В несчастье гордое терпенье, И в счастье-всем равно привет! Вряд ли найдется человек, который не задумывался бы о сущности дружбы. Что такое дружба с точки зрения психологии? Все ее житейские определения суть мет ...