Керівник, управлінець і конфлікт

Материалы » Керівник, управлінець і конфлікт

Тому ми й ставимо перед собою завдання вивчати конфлікти, пізнавати їхні причини, суть, динаміку та знаходити шляхи, форми, методи попередження й розв'язання конфліктів у системі управлінських відносин та управлінських рішень. Такою повинна бути думка керівника, управлінця будь-якого рангу.

У системі політико-управлінської діяльності до чуток слід прислуховуватись, але оцінювати з позицій "здорового глузду". Проілюструємо цей феномен з позицій оцінки через "чутки" про ефективність кар'єри управлінця, керівника підрозділу тощо. Підлеглі, члени колективу завжди спостерігають за своїми керівниками самостійно й оцінюють їхні дії теж через "чутки".

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Відповідальність підлеглого обмежується переважно відповідальністю за свої дії. Це так звана виконавча відповідальність. На керівникові лежить управлінська відповідальність (визначення пріоритетів діяльності, розробка планів роботи, прийняття рішень, розподіл доручень (завдань), контроль виконання, отримання кінцевого результату праці).

Тому висновок такий: кожен керівник, управлінець повинен думати і прораховувати перед прийняттям рішення; керівник не має права виконувати роботу за підлеглих; керівник несе особисту відповідальність за прийняття неефективних, шкідливих рішень.


Место психологии среди других наук
От того, какое место отводится психологии в системе наук, во многом зависит понимание возможностей использования психологических данных в других науках и, наоборот, понимание того, в какой мере правомочна психология использовать их результаты. Место, отводимое психологии в системе наук в тот или иной исторический период, наглядно свиде ...

К проблеме повышения осознанности школьниками выбора профессии
В современном обществе ощущается острый недостаток профориентационных программ для старшеклассников. В то же время такие программы явно необходимы, поскольку, как показывают многолетние исследования Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.В. Самоукиной, Е.Ю. Пряжниковой, профессиональный выбор школьников является поверхностным и неосознанным, ...

Лабораторные исследования
1. Общий анализ крови: · РОЭ=5мм\ч · Лейкоциты=5.2х109 · Нв=138г\л · Э=3; П\Я=2; С\Я=42; Л=51; М=4 2.Общий анализ мочи · Относительная плотность 1008 · Реакция кислая · Белок 0 · Лейкоциты 1-2 · Плоский эпителий 2-3 3. Серологический анализ крови · RW отрицательно · HBs Ag отрицательно · Anti HCV отрицательно 4. Биохимиче ...