Керівник, управлінець і конфлікт

Материалы » Керівник, управлінець і конфлікт

Тому ми й ставимо перед собою завдання вивчати конфлікти, пізнавати їхні причини, суть, динаміку та знаходити шляхи, форми, методи попередження й розв'язання конфліктів у системі управлінських відносин та управлінських рішень. Такою повинна бути думка керівника, управлінця будь-якого рангу.

У системі політико-управлінської діяльності до чуток слід прислуховуватись, але оцінювати з позицій "здорового глузду". Проілюструємо цей феномен з позицій оцінки через "чутки" про ефективність кар'єри управлінця, керівника підрозділу тощо. Підлеглі, члени колективу завжди спостерігають за своїми керівниками самостійно й оцінюють їхні дії теж через "чутки".

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Відповідальність підлеглого обмежується переважно відповідальністю за свої дії. Це так звана виконавча відповідальність. На керівникові лежить управлінська відповідальність (визначення пріоритетів діяльності, розробка планів роботи, прийняття рішень, розподіл доручень (завдань), контроль виконання, отримання кінцевого результату праці).

Тому висновок такий: кожен керівник, управлінець повинен думати і прораховувати перед прийняттям рішення; керівник не має права виконувати роботу за підлеглих; керівник несе особисту відповідальність за прийняття неефективних, шкідливих рішень.


Сиамские близнецы
Цель: контроль импульсивности, гибкость общения друг с другом, способствовать возникновению доверия между ними. Условия игры. Детям дается инструкция: “Разбейтесь на пары, встаньте плечом к плечу, обнимите друг друга одной рукой за пояс, правую ногу поставьте рядом с левой ногой партнера. Теперь вы сросшиеся близнецы: две головы, три но ...

По количеству участников
· Индивидуальное интервью — интервью, в котором участвует только корреспондент (психолог) и респондент (испытуемый). · Групповое интервью — интервью, в котором участвует более двух человек. · Массовое интервью — интервью, в котором участвуют от сотни до тысяч респондентов. В основном используется в социологии [2, 45 с.]. ...

Связь типа учебного заведения с мотивационным профилем субъекта образовательной среды
Цель проведения нашего исследования заключалась в проверке ряда гипотез о различиях в мотивационных профилях в группах студентов и преподавателей ВУЗов, отличающихся по типу образовательной среды в них, т.е. в зависимости от их профессиональной принадлежности. Исследование строилось по плану 2 × 2, где 1-ый экспериментальный факто ...