Керівник, управлінець і конфлікт

Материалы » Керівник, управлінець і конфлікт

Тому ми й ставимо перед собою завдання вивчати конфлікти, пізнавати їхні причини, суть, динаміку та знаходити шляхи, форми, методи попередження й розв'язання конфліктів у системі управлінських відносин та управлінських рішень. Такою повинна бути думка керівника, управлінця будь-якого рангу.

У системі політико-управлінської діяльності до чуток слід прислуховуватись, але оцінювати з позицій "здорового глузду". Проілюструємо цей феномен з позицій оцінки через "чутки" про ефективність кар'єри управлінця, керівника підрозділу тощо. Підлеглі, члени колективу завжди спостерігають за своїми керівниками самостійно й оцінюють їхні дії теж через "чутки".

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Відповідальність підлеглого обмежується переважно відповідальністю за свої дії. Це так звана виконавча відповідальність. На керівникові лежить управлінська відповідальність (визначення пріоритетів діяльності, розробка планів роботи, прийняття рішень, розподіл доручень (завдань), контроль виконання, отримання кінцевого результату праці).

Тому висновок такий: кожен керівник, управлінець повинен думати і прораховувати перед прийняттям рішення; керівник не має права виконувати роботу за підлеглих; керівник несе особисту відповідальність за прийняття неефективних, шкідливих рішень.


Психоаналитическая.
Некоторые психологи вслед за Фрейдом считают, что первая и самая яркая наша любовь происходит в раннем детстве - к родителю противоположного пола. И потом женщины всю жизнь ищут в другом мужчине своего отца (а сильный пол, соответственно мать). Если вы встретили человека, похожего на вашего папу внешне или хотя бы в каких-то деталях - т ...

Трудности общения как фактор человеческой несовместимости
Трудности общения могут быть рассмотрены с позиций различных отраслей психологии: общей, возрастной и педагогической, социальной, психологии труда, юридической и медицинской психологии индивидуальных различий. Во время общения у его участников наблюдаются различные состояния, у каждого проявляются те или иные психические свойства лично ...

Психологические особенности распознавания эмоций взрослых и сверстников детьми старшего дошкольного возраста
В современном обществе проблема эмоциональной отзывчивости, трудностей в общении и взаимопонимании детей стоит очень остро. Увеличилось количество обращений родителей по поводу эмоциональной регуляции и проблем в общении у детей. Известно, что способность к эмоциональному восприятию другого, эмпатия существенно улучшает общение детей, у ...