Керівник, управлінець і конфлікт

Материалы » Керівник, управлінець і конфлікт

Тому ми й ставимо перед собою завдання вивчати конфлікти, пізнавати їхні причини, суть, динаміку та знаходити шляхи, форми, методи попередження й розв'язання конфліктів у системі управлінських відносин та управлінських рішень. Такою повинна бути думка керівника, управлінця будь-якого рангу.

У системі політико-управлінської діяльності до чуток слід прислуховуватись, але оцінювати з позицій "здорового глузду". Проілюструємо цей феномен з позицій оцінки через "чутки" про ефективність кар'єри управлінця, керівника підрозділу тощо. Підлеглі, члени колективу завжди спостерігають за своїми керівниками самостійно й оцінюють їхні дії теж через "чутки".

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Відповідальність підлеглого обмежується переважно відповідальністю за свої дії. Це так звана виконавча відповідальність. На керівникові лежить управлінська відповідальність (визначення пріоритетів діяльності, розробка планів роботи, прийняття рішень, розподіл доручень (завдань), контроль виконання, отримання кінцевого результату праці).

Тому висновок такий: кожен керівник, управлінець повинен думати і прораховувати перед прийняттям рішення; керівник не має права виконувати роботу за підлеглих; керівник несе особисту відповідальність за прийняття неефективних, шкідливих рішень.


Симптомы в психотерапии.
Специфика поведенческого направления может быть лучше понята путем сравнения трех подходов к лечению: в рамках медицинской модели, психоанализа и поведенческого направления. В психиатрии жалобы рассматриваются в определенной диагностической перспективе, как симптомы, которые указывают на типичную болезнь, конкретную «поломку» в организ ...

Психологическая служба дошкольного учреждения
Я, Чепурных Ирина Алексеевна проходила практику на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», расположенный г. Курск ул. Димитрова 73. Продолжительность учебно-ознакомительной практики с 25 октября по 14 ноября 2010 г. Цельюучебной практики является знакомство с содержанием деятельности психологической службы дошкольного образо ...

Стрессоры рассогласования деятельности
– стрессоры разобщения – конфликтные ситуации, угроза, неожиданное, но значимое известие; – стрессоры ограничений – заболевания, ограничивающие обычную сферу деятельности, дискомфорт, тюремная изоляция. ...