Керівник, управлінець і конфлікт

Материалы » Керівник, управлінець і конфлікт

Тому ми й ставимо перед собою завдання вивчати конфлікти, пізнавати їхні причини, суть, динаміку та знаходити шляхи, форми, методи попередження й розв'язання конфліктів у системі управлінських відносин та управлінських рішень. Такою повинна бути думка керівника, управлінця будь-якого рангу.

У системі політико-управлінської діяльності до чуток слід прислуховуватись, але оцінювати з позицій "здорового глузду". Проілюструємо цей феномен з позицій оцінки через "чутки" про ефективність кар'єри управлінця, керівника підрозділу тощо. Підлеглі, члени колективу завжди спостерігають за своїми керівниками самостійно й оцінюють їхні дії теж через "чутки".

У демократичному суспільстві всі мають працювати в межах правового поля й набувати певного рівня правової культури, інакше це призводить до конфліктних ситуацій. На етапі державотворення в Україні закони ще непродумані відповідно до потреб сьогодення, через що і спостерігається значна кількість правопорушень. Вони викликані як суб'єктивними, так і об'єктивними чинниками. Керівник колективу повинен бути сам законослухняним і мати відповідний рівень правової культури залежно від профілю установи, якою керує.

Відповідальність підлеглого обмежується переважно відповідальністю за свої дії. Це так звана виконавча відповідальність. На керівникові лежить управлінська відповідальність (визначення пріоритетів діяльності, розробка планів роботи, прийняття рішень, розподіл доручень (завдань), контроль виконання, отримання кінцевого результату праці).

Тому висновок такий: кожен керівник, управлінець повинен думати і прораховувати перед прийняттям рішення; керівник не має права виконувати роботу за підлеглих; керівник несе особисту відповідальність за прийняття неефективних, шкідливих рішень.


Методы формирования команды
В современном мире методы командной работы при решении проблем организаций неслучайно становятся популярными. Многие международные корпорации сегодня, такие как Microsoft, Hewlett-Packard, компании Японии, успешно применяют командную деятельность и считают это одним из важнейших факторов своих достижений. Понимание этого приходит и в на ...

Заключение.
Мысли Маслоу о необходимости противостояния, но не враждебности, личности и общества, необходимости отчуждения влияний среды, тенденции к стереотипизации, конформизму, которое пытается навязать общество лично­сти, явились основой его успеха в определенных научных и социальных кру­гах. Большое признание получила и мысль Маслоу о том, ...

Основные категории специальной педагогики
Специальное образование - дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с особыми образовательными потребностями создаются специальные условия. Коррекционно-воспитательная работа - система специальных педагогических мероприятий, направленная на ослабление или преодоление недостатков (дефектов) в развити ...